Formacja

Formacja w seminarium saletyńskim trwa osiem lat. Postulat jest pierwszym etapem i trwa jeden rok. W tym czasie bracia postulanci rozeznają swoje powołanie, poznają sens objawienia Matki Bożej w La Salette, Zgromadzenie i jego działalność, a także samych siebie na modlitwie i w pracy.
Po upływie tego czasu postulanci rozpoczynają nowicjat, etap przygotowujący do złożenia pierwszej profesji zakonnej – ślubów: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Przez rok nowicjusze zapoznają się z charyzmatem Zgromadzenia i jego duchowością. Jest to czas modlitwy, rozmyślania, studium Pisma Świętego oraz pracy.
Po ukończeniu nowicjatu neoprofesi udają się do seminarium. Tutaj formacja trwa sześć lat: filozofia – dwa lata i teologia – cztery lata. Klerycy studiują w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W czasie formacji seminaryjnej alumni pogłębiają swoje życie zakonne – wspólnie się modlą, razem pracują i odpoczywają, uprawiają sport, śpiewają w chórze, pomagają w duszpasterstwie parafialnym i uczestniczą w pielgrzymkach, a na zakończenie czasu formacji podstawowej, składają śluby wieczyste i przyjmują święcenia kapłańskie.
Być kapłanem w naszym zgromadzeniu to posługa ku pożytkowi wspólnoty Kościoła nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Spełniają się te słowa w naszej historii, dzisiaj: „Pan posyłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta dokąd sam iść zamierzał”:
– aby głosili wiarę i rozszerzali Jego Królestwo,
– aby byli „narzędziami miłości współczującej, którą Bóg otacza wszystkich ludzi”.
Dlatego podczas trwania całej formacji:
– uczymy się najpierw tego co trudniejsze: słuchać Słowa i wypełniać je by potem móc głosić je innym;
– uczymy się wpatrywać w tajemnicę Chrystusa czystego, ubogiego, posłusznego, który jest fundamentem naszego osobistego pojednania i źródłem mocy do wzywania innych do nawrócenia i pojednania;

Rozpoczynając codzienne życie od spotkania na modlitwie z Chrystusem uczymy się wchodzić w to nieustanne zmaganie między „być” a „mieć” i między „być” a „działać”. Te wskazania Ojca świętego ratują nas od pomieszania tego co najważniejsze z tym co jest drugorzędne.

Staramy się ukazywać wartości ewangeliczne modlitwy, pokuty i gorliwości zawarte w Orędziu Maryi w La Salette.

Uczymy się ufać Matce Bożej i doświadczamy Jej nieustannego wstawiennictwa w naszych wysiłkach życia pojednaniem i w wysiłku „całkowitego oddania siebie, za Jej przykładem, osobie i dziełu Jej Syna”.

Seminarium to nie życie na próbę, ale to udział we wspaniałej Przygodzie z Jezusem Chrystusem, Jego Matką w Jego Kościele.

Dodaj komentarz