Brajłów poświęcenie Kaplicy i odpust parafialny Aniołów Stróżów

2 pażdziernika przewodniczący episkopatu Ukrainy biskup Bronisław Bernacki poświęcił odnowioną kaplicę której ponad dwieście lat, oraz przewodniczył mszy świętej odpustowej Aniołów Stróżów.