Busk – Wizytacja

W dniach 7-10 czerwca nasza wspólnota zakonna przeżywała wizytację Rady Generalnej. Obecni u nas byli ks. Manuel z Brazylii oraz ks. Jojohn z Indii. W tych dniach mogliśmy się z nimi spotkać, modlić się oraz towarzyszyć naszym braciom. W niedziele Zesłania Ducha Świętego po Mszy Świętej skierowali oni słowo do parafian dziękując za ich wiarę oraz postawę życia chrześcijańskiego, która wyraża się w  otwartości na Boga.