Busk -Droga Krzyżowa

Już tradycją od wielu lat jest Droga Krzyżowa, w której każdy mieszkaniec Buska oraz powiatu ma możliwość uczestniczyć. Właśnie, dzisiaj, 14 kwietnia, odbyła się ekumeniczna droga krzyżowa, na której byli księża z różnych parafii z parafianami. Każdy kto chciał, dołączył się do modlitwy. Między stacjami księża czytali rozważania Drogi Krzyżowej powiązanej z życiem bł. ks. Omeliana Kowcza (jest On męczennikiem greko-katolickiej cerkwi). Każdy mógł także nieść krzyż, od najmłodszych do najstarszych.

Wszyscy razem modliliśmy o pokój na Ukrainie.

Dziękujemy wszystkim kto dołączył się do wspólnej modlitwy.

Anastazja Nowosad