Busk – Drogi Księże Janie!

Składamy Ci szczere życzenia z okazji twoich urodzin. Dzięki Twojej szczerej modlitwie, mądrości i pilności nasz Kościół z powodzeniem kontynuuje swoją ważną misję. Życzymy wiele wytrwałości  w głoszeniu Słowa Bożego. Czyń wszystko, co możliwe, abyśmy się duchowo wzbogacali. Przyczyniaj się do naszego duchowego odradzania się  prowadząc nas do zbawienia. Życzymy Ci dobrego zdrowia, Bożej łaski, harmonii, życzliwości i pokoju. Niech łaska Pańska będzie zawsze z Tobą przez wszystkie dni Twego życia!