Busk – Uroczystość Pierwszej Komunii św.

Komunia233-1

W niedzielę 4 czerwca 2017 r. w parafii św. Stanisława w Busku miała miejsce uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. Dzień wcześniej, w sobotę, sześcioro młodych parafian: Fedirko Andrzej, Kisera Witalij. Palamar Alwina, Żericka Waleria, Michalczenko Jana i Tymczyna Dawid, po raz pierwszy w ich życiu przystąpiło do sakramentu pokuty. W niedzielę, podczas Mszy świętej, dzieci przyjęły uroczyście sakrament Eucharystii.

Komunia088

Komunia225-1

Dzieci z naszej parafii, w ciągu roku nauczyły się modlitw i poznawały podstawowe prawdy wiary chrześcijańskiej, tym samym przygotowując się do przyjęcia sakramentów pokuty i Eucharystii. To był długo oczekiwany czas, nie tylko dla samych dzieci ale i ich rodziców, oraz parafian. To był dzień pełen emocji, uczuć – przede wszystkim czas wielkiej miłości i radości.

Komunia083

Podczas kazania ks. Kamil Pękalski MS, zwrócił uwagę na obecność Jezusa Zmartwychwstałego w sakramentach świętych. Kaznodzieja powiedział, że poprzez sakramenty Jezus przychodzi z darem pokoju. Pokoju, który jest jednocześnie mocą i uzdrowieniem. Takim pokojem Jezus podzielił się z Apostołami w wieczerniku zamkniętymi ze strachu. My również mamy serca zamknięte ze strachu. Przyjmując jednak dar pokoju odzyskujemy radość, taką jaką mieli apostołowie tuż po spotkaniu z Panem.

Komunia179

Po Komunii dzieci wierszem dziękowały Jezusowi za to, że On przyszedł do ich serc. Na zakończenie Eucharystii ksiądz Kamil zachęcał do modlitwy i częstych spotkań z Jezusem w komunii świętej. Dzieci podziękowały rodzicom, kapłanom i krewnym, rodzice podziękowali księdzu za to, że ich dzieciom udzielił Komunii Świętej i za przygotowanie dzieci do tego sakramentu. Zwracając się do rodziców ks. Kamil podziękował im za ich wysiłki w chrześcijańskim wychowaniu dzieci i zachęcał do dalszego wychowywania dzieci w wierze chrześcijańskiej i aby przykładem swego życia nauczyli ich miłości do Boga i bliźniego. Nazwał ich pierwszymi katechetami.

Komunia227

W ciągu całego tygodnia dzieci będą przeżywać biały tydzień z rodzicami będą dziękować Jezusowi za wspaniały dar Jego Ciała i Krwi, w których przychodzi do nich.