25 – lecie posługi Misjonarzy Saletynów na Ukrainie

Odpust281

Uroczystej Mszy świętej z okazji 25-lecia posługi Księży Misjonarzy Saletynów na Ukrainie przewodniczył jego eminencja Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, przewodniczący konferencji episkopatu Ukrainy wraz z licznie obecnymi kapłanami i klerykami. Na ten jubileusz przybył prowincjał polskiej prowincji Księży Misjonarzy Saletynów ks. Andrzej Zagórski MS wraz z radą prowincjalną: ks.  Piotr  Ciepłak  MS, ks. Robert Głodowski MS, ekonom ks. Czesław  Hałgas  MS, kapłani którzy pracowali w Busku, kapłani z naszego zgromadzenia pracujący na Ukrainie i Białorusi, także księża z Polski i naszego dekanatu. Na początku Mszy Świętej ks. Jan Stachura MS, przełożony okręgu Księży Misjonarzy Saletynów na Ukrainie, powiedział słowo wstępne i powitał wszystkich gości.

Odpust099

Odpust118

Zgromadzenie Saletynów na Ukrainie oficjalnie rozpoczęło swoją posługę w 1992 roku, chociaż niektórzy z kapłanów przybyli jeszcze wcześniej, w 1988 roku. Podczas uroczystej Mszy Świętej był poświęcony obraz Matki Bożej Saletyńskiej, który będzie się znajdować w Kościele Św. Stanisława. Jest to dar od księży, którzy pracowali w parafii w Busku. Po komunii świętej ksiądz prowincjał Andrzej Zagórski dziękując za wszystkie otrzymane łaski wyraził swoją radość, że mógł spotkać się ze swoimi braćmi w tym historycznym miejscu dla swojego zgromadzenia. Ksiądz prowincjał ogłosił dekret, który ustanawia okręg Wschodnioeuropejski.

Odpust196

Odpust233

Odpust124

Dziękujemy Panu Bogu za możliwość powrotu na te ziemie w latach 90-tych, w których rozpoczęła się odnowa struktur Kościoła Rzymsko-Katolickiego w Ukrainie, za otrzymane łaski, którymi nas obdarował dlatego byśmy byli Jego narzędziem i wykonywali Jego świętą wolę. Przed wystawieniem Najświętszego Sakramentu odbyło się Nabożeństwo do Św. Stanisława. Na koniec wszyscy uwielbili Boga słowami hymnu „Ciebie Boga Wysławiamy”.